Anillusion

Privacy & Cookies verklaring

Indien er hieronder gesproken wordt vanuit de eerste persoon, enkelvoudig, wordt gesproken uit naam van Wouter van Gestel, Eigenaar van Anillusion Digital Productions. Indien er gesproken wordt vanuit de eerste persoon, meervoudig, dan wordt gesproken over alle personen werkzaam voor Anillusion Digital Productions.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig tekstbestand dat tijdens het bezoek aan onze website automatisch door uw webbrowser op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Wij maken gebruik van een cookie van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Dit doen we om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Privacy

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens en de gegevens die wij van onze klanten ontvangen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Om deze reden maken wij zo min mogelijk gebruik van third-party cloudservices. Communicatie van persoonsgegevens, o.a. ook het contactformulier op deze site, vindt (indien mogelijk) plaats door middel van een beveiligde verbinding (HTTPS)

Adresgegevens
Contactgegevens die wij direct van u hebben ontvangen, door bijvoorbeeld een email of visitekaartje verwerken wij in ons adressenbestand. Ons adressenbestand voor gebruik voor bijvoorbeeld telefoon/whatsapp/telegram wordt door middel van Nextcloud op onze eigen server gedraaid, welke fysiek in eigen beheer is op ons adres. U kunt zelf aangeven welke manier van communiceren u prefereert. Dus indien u een voorkeur hebt niet via een dienst als WhatsApp te communiceren dan zullen wij andere methodes overeen moeten komen. Het is geen probleem om op verzoek uw gegevens te verwijderen uit dit bestand mits dit geen gevolgen heeft voor de wettelijk te voeren bedrijfs administratie.

Administratie
Indien er een overeenkomst wordt gesloten voor één of meerdere van onze diensten zal dit resulteren in het opmaken van een factuur. Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor het maken van deze factuur staan in mijn online facturatie systeem en zijn voor u volledig zichtbaar op de factuur die u van ons ontvangt. Het is mogelijk om uit dit bestand geschreven te worden, mits de factuur in zijn volledigheid betaald is en aan de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar is voldaan. Deze wettelijke bewaarplicht is opgelegd door de Nederlandse wetgeving en belastingdienst.

Facturen worden digitaal aan u verzonden en een kopie hiervan wordt digitaal verstuurd aan een derde persoon, te noemen mijn boekhouder. Mijn boekhouder is de verwerker van deze gegevens en is in beheer van deze gegevens, waar zoals hierboven genoemd een bewaarplicht van 7 jaar op bestaat. Deze persoon heeft enkel toegang tot deze gegevens tijdens de looptijd van de overeenkomst die ik met deze persoon heb. Uitwisseling van facturen met deze persoon vinden op dit moment plaats door middel van GoogleDrive.

Vanaf de factuurdatum tot aan het moment dat de factuur volledig betaald is behouden wij en vernieuwen wij contactgegevens van een debiteur zodat wij met deze persoon in contact kunnen blijven tot er aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien dit niet  binnen de gestelde betaaltermijn wordt gedaan, kunnen wij besluiten om benodigde persoonsgegevens en bewijzen van de opdrachtovereenkomst aan een incassobureau door te spelen. Hiermee is akkoord gegeven bij de opdrachtovereenkomst.

Project archivering
Wij bewaren projecten in zijn volledigheid, inclusief eventuele onbewerkte bestanden. Deze projecten bewaren wij op machines en dragers welke zich ten alle tijden op ons eigen adres bevinden en deze zijn doorgaans niet toegankelijk voor derden. Quitclaims en overige overeenkomsten kunnen fysiek, of in ingescande/gefotografeerde vorm digitaal, worden bewaard. In de projectmap behorende bij dit project.

Projecten met door ons opgenomen materiaal
Personen die zichtbaar zijn op beelden en/of hoorbaar op geluidsopnamen zullen vooraf of achteraf worden gevraagd een quitclaim te ondertekenen. Hierin staat opgenomen dat deze persoon toestemming geeft voor het verwerken van de materialen waar deze persoon op te zien/horen is. Indien er geen sprake is van een quitclaim of andere schriftelijke overeenkomst kan er bezwaar worden gemaakt en kunnen materialen verwijderd worden.

Projecten met door derden opgenomen materiaal
Bij projecten die niet door ons opgenomen zijn, maar enkel door ons verwerkt worden is het de verantwoordelijkheid van onze opdrachtgever om schriftelijke toestemming d.m.v. quitclaims of iets dergelijks te regelen. Indien er geen sprake is van een quitclaim of andere overeenkomst kan er bezwaar worden gemaakt bij onze opdrachtgever die ons vervolgens opdracht zal geven de materialen te verwijderen. Wij treden bij deze soort opdracht op als verwerkende partij met betrekking tot persoonsgegevens.

Webdevelopment
Wij vervaardigen ook websites en webapplicaties, welke in sommige gevallen ook persoonsgegevens verwerken. Wij stellen ons in dit geval op als verwerker van deze persoonsgegevens, omdat wij de technische verwerking van deze persoonsgegevens mogelijk maken. Wij werken met een kopie van de volledige website op een linux server die zich fysiek op ons adres bevindt. Indien wij het gevoel hebben dat een website aangepast moet worden om beter te voldoen aan de beveiliging van deze persoonsgegevens, zal dit aan onze klant worden doorgegeven.